ByggID

 

TRÄPELLETS

 

I samarbete med våra leverantörer kan vi erbjuda träpellets till mycket konkurrenskraftiga priser. Leveranser kan ske både i storsäck och i småsäck, men för att kunna hålla våra låga priser vill vi gärna leverera i större kvantiteter.

Vi kan leverera från 1000 ton i månaden och uppåt. Leveransen ingår naturligtvis i priset när du köper större kvantitet.

All pellets är tillverkade av träråvara och uppfyller ställda krav i SIS och DIN och DIN Plus standard.

Kontakta oss för uppdaterade priser.

 

 

Specifikationer

 

Dimensioner 6 och 8 mm

Fukthalt ≤ 7,5-8,6 vikt %

Askhalt ≤ 0,5-1,5 vikt %

Effektivt värmevärde ≥20,36 Mj/kg

Svavelhalt ≤ 0,016 vikt %

Kvävehalt ≤ 0,76 vikt %

Klorhalt 0,15 vikt %

 

Pelletsen uppfyller SIS, DIN och DIN Plus standard.

Du kan läsa om standarden här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRPACKNINGAR

 

Pellets kan levereras i både storsäck och småsäck. Pelletsen levereras i bägge fallen på pall. Småsäcken är 15 kg och storsäcken är på 1 ton.

ÅTERFÖRSÄLJARE

Vi vill gärna leverera till dig som är eller vill bli återförsäljare

Du kan hantera större mängder

Vi kan leverera direkt till din kund

Du behöver inte ligga på lager

Vid leveransen kan du naturligtvis ta en del till ditt lager för att sälja direkt till kund

Kontakt:

Ring oss på: 076-87 92 142

Maila på: pellets@byggid.se

FÖRDELAR MED PELLETS

Pellets tillverkas av förnybara råvaror

 

Pellets tillverkas av skogsråvara som ingår i ett naturligt kretslopp. Eldning med Pellets ger inget nettotillskott av växthusgaser

 

 

Pellets är billigare än olja

 

Pellets som bränsle är billigare än både olja och el. Pellets ger därför en bra värmeekonomi och kan användas av både små och stora förbrukare

 

 

Pellets är enkelt

 

Pellets är rent och torrt. Pellets är enkelt att transportera och att använda. Eldning med pellets går att göra nästan helt automatisk.

Copyright © 2012. ByggID. All Rights Reserved