SAMARBETEN OCH NÄTVERK


Vi jobbar med alla förekommande uppdrag inom bygg och fastighetsbranschen. Den kunskap som kommit oss tillgodo efter 30 års verksamhet kan vi använda för att hjälpa andra. Det finns inga uppdrag som är för små eller som är för stora. Det vi inte klarar själva, kan vi ta hjälp från vårt stora nätverk. En stor del av ett bra genomfört projekt  består i att använda rätt kompetens på rätt plats. Därför kan erbjuda i princip vilken kompetens som helst genom vårt nätverk. Det betyder också att ditt projekt kan genomföras på ett mycket smidigt sätt och om du vill, genom bara en kontakt. Du slipper ha kontakt med en mängd olika kompetenser. Vi samordnar och sorterar alla frågor och gör ditt beslutsfattande enklare. Vi kan ge dig en helhetslösning för ditt projekt, från första idé, via genomförandet, tills alla anmärkningar i besiktningsprotokollet är åtgärdade. Vi vet hur man pratar med alla de myndigheter och beslutsfattare som är inblandade i ett byggprojekt. Vi vet också hur viktig ekonomin är i alla projekt. Därför är det viktigt att det förfrågningsunderlag du använder som grund för din budget är så utformat att du vet exakt vad du får och vad det kommer att kosta. Alla projekt drabbas av oförutsedda kostnader. Men dessa kan både uppskattas och budgeteras innan du tar beslut om din totalbudget.  Så rätt utfört från början, finns alla förutsättningar för ett lyckat genomfört projekt.  Kort sagt, vi kan förenkla din vardag och ditt projekt, utan att tumma på vare sig kvalitet eller kostnad.

ERFARENHET OCH KUNSKAP


Med över 30 års erfarenhet, har vi lärt oss mycket om vad som händer i ett byggprojekt. Men att nöja sig med sin samlade erfarenhet är inte nog. Ingen blir för gammal för att sluta lära sig nya saker. När någon tror sig veta allt, då har nog denna någon precis börjat lära sig vad det egentligen handlar om. I vår ständigt föränderliga värld måste man hela tiden hålla sig uppdaterad med vad som händer. Men det som inte förändras är hur väder och vind och omgivningen påverkar det vi bygger. Och efter flera tusen års byggande funderar vi fortfarande ibland på hur vi ska göra rätt. Ingen byggnorm i världen kan ersätta erfarenhet och kunskap. Men den kan komplettera kunskapen och hjälpa oss att använda den på rätt sätt. Att enbart tro att den data som kommer ur en bok eller ur ett dataprogram med snygg design, är tillräckligt för att göra rätt, då kommer olyckor och misstag oundvikligen att ske. Och misstag kan bli dyrbara. Därför är det viktigt att ta hjälp av kunskap när den finns. Så man kan enkelt säga att ingenting erätter kunskap och erfarenhet, bara den används på rätt sätt.  Så gör inget misstag. Ring eller maila så får du hjälp.


NÅGRA AV DE TJÄNSTER VI ERBJUDER

Framtagande av förfrågningsunderlag för konsulttjänster

Framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenader

Upphandling av konsulter

Upphandling av entreprenader

Projektledning av entreprenader

Olika former av besiktningar

Samordning av entreprenörer

Samordning av konsulter

BAS-Poch BAS-U samt KA enligt PBL Rådgivning och konsultation

Kontakta oss:

Telefon: 070-337 90 88


Mail: thomas@byggid.se


NÅGRA AV DE SAKER VI KAN

Nyproduktion och ROT Produktion


Det spelar ingen roll om det är lägenheter, lokaler eller andra byggnadsverk.Energieffektivisering


Mode eller inte. Det är viktigare än någonsin. Och energi blir inte billigare.Byggnadsvård


Även vårt kulturarv måste skötas. Och på rätt sätt. Vi vet hur. Och ibland även varför.